FOTOWOLTAIKA GNIEZNO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

System fotowoltaiki stworzony został z materiału fotowoltaicznego, który przekształca energię ze słońca w prąd stały. Innymi słowy, fotowoltaika jest energią pochodzącą bezpośrednio ze słońca. W wyniku rosnącego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii nastąpił duży postęp w produkcji ogniw fotowoltaicznych. System fotowoltaiki może być zamontowany na dachu lub na gruncie. Koszty wytwarzania energii słonecznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych są znacznie niższe od tradycyjnych sposobów wytwarzania energii.

PANELE I BATERIE FOTOWOLTAICZNE SŁONECZNE GNIEZNO – MONTAŻ

Kiedy światło słoneczne uderza w panel fotowoltaiczny, fotony w promieniach słonecznych są absorbowane przez warstwy materiału półprzewodnikowego (np. krzemu) w ogniwach panelu. Fotony następnie przekazują swoją energię do elektronów, powodując uwolnienie elektronów. W ten sposób uwalniają się elektrony, które przechodzą przez materiał, generując w miarę upływu czasu energię elektryczną. Im większe natężenie światła, tym więcej elektronów może się poruszać i tym większy jest wytwarzany prąd.

Panele fotowoltaiczne zamieniają promienie słoneczne w użyteczną energię elektryczną, która może następnie zasilać domy i urządzenia. Jak widzisz, jest to energia pochodząca z naturalnych źródeł i o wiele tańsza w wytwarzaniu niż tradycyjne systemy energii. Jeśli chcesz skorzystać z takiej metody wytwarzania energii na terenie Gniezna oraz okolic, skontaktuj się z naszą firmą.

DOFINANSOWANIE DO FOTOWOLTAIKI W GNIEŹNIE

W związku z zakończeniem ogólnokrajowego programu Prosument w zakresie dofinansowania systemów fotowoltaiki, o dotacje można się starać na poziomie regionalnym jeśli taka dotacja aktualnie występuje. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie. Może to zrobić osoba prywatna, samorząd lub firma. Od 2019 roku możliwe jest również odliczenie kosztów zainstalowania systemu fotowoltaiki na terenie Gniezna od podatku dochodowego lub zryczałtowanego od osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 53 tysiące złotych. Możesz zatem oszczędzać na wytwarzaniu energii, a także zakupie niezbędnego do tego systemu. Takie rozwiązania stają się coraz powszechniejsze i zyskują coraz większe grono zwolenników oraz realnych użytkowników.

Dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę w Gnieźnie

Miasto Gniezno w 2021 roku przeprowadziło nabór wniosków na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. W ramach realizacji programu „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA” dotacja celowa była udzielana na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewaniem gazowym. Urząd Miejski w Gnieźnie przyjmował wnioski w dniach od 04.01.2021r. do 12.03.2021r., a wysokość dofinansowania zależała od rodzaju przeprowadzonej inwestycji. W budynkach z istniejącą instalacją c.o. wynosiła 3500 zł, natomiast budynki bez podłączonej instalacji c.o. otrzymywały 5000 zł.

Skontaktuj się z Nami w celu uzyskania informacji na temat przyszłych dofinansowań.

Tel: +48 726 430 861
E-mail: m.kmieciak@consorenergia.pl

FOTOWOLTAIKA GNIEZNO – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Moduły fotowoltaiczne zainstalowane na dachu lub na gruncie łączymy przewodem, który następnie wpinamy do inwertera. Inwerter zamienia wytworzony przez panele prąd stały na prąd zmienny i jest podłączany do naszej domowej sieci. W pierwszej kolejności wytworzona energia jest wykorzystywana na bieżące zużycie i zasila wszystkie działające w budynku urządzenia, a dopiero wygenerowane nadwyżki są przesyłane do sieci.

Montując mikroinstalację, czyli system o mocy do 50 kWp nie są wymagane pozwolenia budowlane ani koncesje. Współpracując z firmą Consor Energia nie musisz martwić się formalnościami – zajmiemy się nimi za Ciebie.

Instalacja fotowoltaiczna zasila wszystkie urządzenia w gospodarstwie, które zasilane są energią elektryczną. Również systemy ogrzewania elektrycznego.

Czas trwania montażu jest zależny od stopnia skomplikowania montażu. Uśredniając montaż.

Tak, moduły powinny zostać skierowane w miarę możliwości jak najbardziej na południe. Możliwy jest również montaż instalacji skierowanych wschód-zachód, ale z racji tego, że produkcja będzie mniejsza trzeba odpowiednio zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chodzi o kąt dachu, optymalnie jeśli panele będą pochylone pod kątem 35°.

Zdecydowanie tak. Branża fotowoltaiczna rozwija się od 2015 roku bardzo dynamicznie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny systemów znacząco spadły, mimo poprawy wydajności komponentów. Fotowoltaika pozwoli Ci na uniezależnienie się od podwyżek cen energii, które są nieuniknione i zapewni w późniejszym czasie duże oszczędności. Obecnie cena instalacji 10 kWp to koszt ok. 37-40 tysięcy złotych brutto.

Aktualnie można wnioskować o dotację w rządowym programie „Mój Prąd”, który przewiduje dofinansowanie w wysokości 5000 zł dla instalacji od 2 do 10 kWp. W wielu miejscowościach można się również starać o dotacje gminne, np. w gminie Międzychód.

Pracujemy na modułach dobrej jakości, które zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać burze, gradobicia oraz temperatury -30°C. Dodatkowo moduły są przymocowane do dachu na konstrukcji wysokiej jakości, posiadającej wszystkie wymagane atesty i certyfikaty oraz przez doświadczonych instalatorów.

System jest bezobsługowy i po prawidłowym zamontowaniu oraz uruchomieniu nie wymaga żadnej obsługi.

Nie, energetyka ma obowiązek wymiany licznika na dwukierunkowy i robi to na własny koszt. Klient (o ile nie ma konieczności np. zwiększenia mocy przyłączeniowej) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Nie, mimo że oba korzystają z energii słonecznej! Instalacja fotowoltaiczna to system, który wytwarza i wprowadza do naszej sieci energię elektryczną. Kolektory słoneczne nie produkują prądu. Służą do ogrzewania płynu (wody) poprzez energię ciepła.

W zależności od mocy systemu i jego ceny inwestycja zwraca się najczęściej w ciągu 7-10 lat.

Realizacje