Kalkulator fotowoltaiczny, kalkulator opłacalności fotowoltaiki | Consor Energia Poznań

FOTOWOLTAIKA KALKULATOR OPŁACALNOŚCI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, KALKULATOR PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

W 1893 roku Aleksander Becquerel zupełnie odmienił oblicze znanej wówczas energii elektrycznej. Zbadał, opisał i znalazł możliwość wdrożenia ogniw fotowoltaicznych. Zasada ich działania jest bardzo prosta. Opiera się bowiem na przetwarzaniu światła słonecznego na energię elektryczną. Właśnie dlatego instalacje fotowoltaiczne są cenione przez prosumentów chcących żyć ekologicznie, jak i osoby, które pragną znacząco obniżyć koszty zużycia energii przez gospodarstwo domowe. Aby jednak poznać rzeczywistą opłacalność, warto wykorzystać nasz kalkulator fotowoltaiczny.

SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA FOTOWOLTAICZNEGO I SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ NA INWESTYCJI W INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ ORAZ ZAROBIĆ NA FOTOWOLTAICE! OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE NA RACHUNKACH ZA PRĄD DLA WŁASNEGO DOMU LUB FIRMY.

FOTOWOLTAIKA CZY TO SIĘ OPŁACA?

Fotowoltaika to niezwykle rozwojowa forma zasilania energią elektryczną własnego gospodarstwa domowego i przekonuje się o tym corocznie wiele tysięcy nowych i obecnych już prosumentów. Niech przemówią liczby – w 2006 roku na całym globie prosumenci zamontowali 1 581 MW paneli fotowoltaicznych, aby już 5 lat później liczba ta wzrosła 15-krotnie, bo do niespełna 28 000 MW. Wiele osób zastanawia się, czy panele fotowoltaiczne naprawdę cechuje opłacalność i czy koszty poniesione w ramach inwestycji znajdą pokrycie w oszczędnościach za sprawą nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Okazuje się, że zdecydowanie tak. Do zrozumienia kosztów warto jednak poznać nasz kalkulator solarny.

Wokół opłacalności fotowoltaiki, paneli i instalacji fotowoltaicznych narosło wiele nieścisłości, które warto rozwiać jeszcze przed podjęciem decyzji o montażu. Najważniejszą kwestią jest brak możliwości sprzedaży nadwyżki. Nie oznacza to jednak że wyprodukowana energia przepada, nadwyżkę można oddać do sieci energetycznej. Na każdą kilowatogodzinę wprowadzoną można odebrać z sieci 0,8kWh (w przypadku instalacji do 10kW) i 0,7kWh (w przypadku instalacji 10-40kW). Takie rozwiązanie oznacza że sieć energetyczna staje się dla prosumenta magazynem energii o sprawności 80 lub 70%. Przy czym magazyn ten, w przeciwieństwie do dostępnych na rynku akumulatorów energii nie traci swoich właściwości magazynowania w czasie a przy tym jest bezpłatny. Drugą kwestią jest fakt, iż na instalację fotowoltaiki przysługuje wiele dopłat i idących za tym realnych korzyści finansowych. Aby poznać je dokładniej, przejrzyj kalkulator fotowoltaika.

JAK OBLICZYĆ OSZCZĘDNOŚCI? – KALKULATOR FOTOWOLTAIKA

Nasz kalkulator fotowoltaiki jest precyzyjnym, kompleksowym i prostym w użyciu narzędziem, które umożliwi z dużą dokładnością obliczenie orientacyjnych kosztów instalacji. W górnej części kalkulatora instalacji fotowoltaicznej wprowadź kwotę 2-miesięcznego rachunku za energię elektryczną (lub zsumuj dwa rachunki pojedyncze), która dobrze opisuje zapotrzebowanie energetyczne danego gospodarstwa. Tuż pod kwotą rachunku wybierz z rozwijanego menu miejsce montażu instalacji spośród domu jednorodzinnego, gruntu lub garażu niezintegrowanego z domem, a jeszcze niżej – rodzaj pokrycia dachowego. Tylko te trzy parametry wystarczą, aby poznać wynik kalkulatora doboru instalacji fotowoltaicznej i jej opłacalność.

WYNIK KALKULATORA FOTOWOLTAICZNEGO

Wynik kalkulatora opłacalności fotowoltaiki jest przedstawiony w czterech osobnych ramkach. Po lewej stronie znajdziemy moc niezbędną do pokrycia zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie, później wymaganą liczbę modułów paneli solarnych, dalej przewidywaną moc instalacji, aż wreszcie na samym końcu po prawej stronie – cenę instalacji brutto.

KALKULATOR PANELI FOTOWOLTAICZNYCH A DOTACJE I DOFINANSOWANIA

Nasz kalkulator paneli fotowoltaicznych przewiduje 100% pokrycia zapotrzebowania danego gospodarstwa na energię elektryczną, aby w efekcie w pełni uniezależnić dom od dostawcy prądu. To oznacza, iż ostateczna cena instalacji brutto, czyli wynik kalkulatora, jest ostatnim kosztem poniesionym na energię elektryczną w danym gospodarstwie przez inwestora (poza naprawami i konserwacją paneli fotowoltaicznych). A sam koszt – jak wspomnieliśmy powyżej – da się znacznie obniżyć, wykorzystując wiele programów i dotacji państwowych oraz unijnych na rozwój ekologicznych źródeł pozyskiwania energii. Mamy nadzieję, że nasz kalkulator opłacalności paneli słonecznych rzuci nowe światło na zagadnienie fotowoltaiki.