Oferta

W związku z szybko rozwijającą się branżą Odnawialnych Źródeł Energii, jej rosnącym udziałem w  sektorze energetycznym oraz coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa w przydomowe mikroinstalacje, propoujemy Państwu kompleksowe wsparcie w ramach inwestycji w instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Naszą bazową ofertą jest Fotowoltaika.

Przy użytkowaniu mikroinstalacji w pierwszej kolejności wyprodukowana energia jest wykorzystywana na zaspokojenie bieżącego zużycia w domu. Ewentualna wytworzona nadwyżka jest magazywana w sieci energetycznej. Domowe urządzenia zasilane prądem mogą ją „odebrać” w dowolnym momencie na przykład po zachodzie słońca.

Największym „konsumentem energii” w gosodarstwie domowym jest system grzewczy dlatego logiczne staje się  przystosowanie go do zużywania energii elektrycznej generowanej przez całkowiecie darmowe źródła – słońce, wiatr, woda. W budynkach mieszkalnych niemal 90% energii zużywanej jest do ogrzewania i pozyskiwania ciepłej wody. Transformacja energetyczna budynków z nośników tradycyjnych do odnawialnych ma więc sens i przyszłość.

Aby zmaksymalizować wykorzystanie energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny oferujemy w pakiecie urządzenia i systemy służące do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej zasilane prądem, takie jak Folie Grzewcze RED SNAKE, Pompy Ciepła, Ogrzewanie Podłogowe, Piece Akumulacjne, Kamienne Płyty Grzewcze.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.