Fotowoltaika dla firm ☀️ - koszty, zasady i dotacje | Consor Energia Poznań

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM – KOSZTY, ZASADY I DOTACJE

Fotowoltaika dla firm – koszty, zasady i dotacje

Sporą część kosztów firm stanowi energia elektryczna. W zależności od profilu działalności, dla jednego przedsiębiorstwa jest to większa część, dla drugiego mniejsza. Czy energia elektryczna jest zużywana na działanie komputerów i klimatyzacji w biurze czy na zasilenie dużych maszyn w zakładzie przemysłowym okazuje się, że może być darmowa dzięki instalacji fotowoltaicznej. Fotowoltaika dla małych firm to idealne rozwiązanie na obniżenie kosztów działalności, gdzie praca odbywa się w systemie jednozmianowym. W dużych zakładach produkcyjnych pracujących w systemie czterobrygadowym, fotowoltaika w firmie będzie czynnikiem znacznie obniżającym koszty produkcji. Istotą optymalnego doboru mocy jest przeprowadzenie analizy zużycia energii elektrycznej. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być tak dobrana, aby poniesione koszty budowy zwróciły się w jak najkrótszym czasie. Na okres zwrotu z inwestycji ma wpływ zużycie na bieżąco prądu produkowanego przez instalację fotowoltaiczną, dlatego moc powinna być tak dobrana, aby ograniczyć wypływ wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. Zarządzanie nadwyżkami prądu zostało określone w ustawie o OZE i zależy od mocy instalacji. Fotowoltaika dla firmy powinna być poprzedzona analizą opisanych powyżej aspekty i wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

FOTOWOLTAIKA DLA PRZEDSIĘBIORSTW A PRZEPISY PRAWNE

Stan na 1 kwartał 2021.

Panele fotowoltaiczne dla firm potrafią generować spore oszczędności jednak stałe podłączenie instalacji energetycznej firmy z siecią energetyczną wymusza oddawanie nadwyżek energii elektrycznej, jeśli przedsiębiorstwo nie jest w stanie jej zużyć na bieżąco. Rozliczanie nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej z zakładem energetycznym zostało określone w ustawie OZE. Co zrobić z nadwyżką energii?

  • Zmagazynować w sieci jako prosument
  • Sprzedać na zasadach ogólnych
  • Zmagazynować w akumulatorach

Firmy, gdzie zużycie prądu jest na poziomie pozwalającym zamontowanie instalacji fotowoltaicznej do mocy 50 kW (mikroinstalacja) mogą zostać prosumentem, co znacząco podnosi opłacalność inwestycji. Firma z instalacją fotowoltaiczną do mocy 50 kW może starać się o status prosumenta i rozliczać nadwyżki produkcji w stosunku 80% zwrotu energii zmagazynowanej w sieci (dla instalacji do 10 kW) lub 70% zwrotu zmagazynowanej energii (dla instalacji między 10 – 50 kW). Czyli firma, która zamontuje panele o łącznej mocy nie przekraczającej 50 kW może rozliczać wyprodukowane nadwyżki dokładnie tak samo jak robią to obecnie klienci indywidualni. Dużą zaletą bycia prosumentem jest darmowe przyłączenie do sieci i ograniczona biurokracja (brak pozwoleń na budowę).

Większe przedsiębiorstwa (fabryki, zakłady produkcyjne), które mają zużycie energii elektrycznej na dużo wyższym poziomie będą raczej celowały w tak zwane małe instalacje fotowoltaiczne (do 500 kW). Panele fotowoltaiczne na firmę o łącznej mocy nie przekraczającej 500 kW nie wymagają koncesji na sprzedaż energii elektrycznej jednak muszą się starać o warunki zabudowy. Istotny jest więc wybór firmy, która przed ochoczym rozpoczęciem budowy sporządzi stosowne studium wykonalności projektu, żeby po wybudowaniu nie okazało się, że inwestycja powstała nielegalnie.

Systemy fotowoltaiczne do 500 kW można rozliczać tylko na zasadach ogólnych. Prąd sprzedawany jest po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału. Oznacza to, że firma sprzedaje prąd w podobny sposób, jak każda inna elektrownia. Problem w tym, że cena sprzedaży wynosi wtedy około 40% ceny jej zakupu. Wniosek więc taki, że zbyt duże instalacje fotowoltaiczne dla firm, generujące duże nadwyżki prądu których dana firma nie jest w stanie zużyć na bieżąco, będą znacznie mniej opłacalne. Powyższe rozliczanie nadwyżek z instalacji do 500 kW determinuje 3 warianty inwestycji:

  • Budowa na tyle dużej instalacji fotowoltaicznej aby zarabiać na sprzedaży prądu
  • Zbudować instalację na tyle dużą, by koszt kupowanej energii równał się zyskom z energii sprzedanej i najwięcej oszczędzać
  • Wybudowanie małej instalacji, aby zminimalizować oddawanie nadwyżki i zmaksymalizować zużycie bieżące

Trzecia opcja wydaje się najbardziej opłacalna stąd jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców.

Ostatnią opcją na zagospodarowanie nadwyżek jest zmagazynowanie ich w akumulatorach energii. Mogą one znacznie zwiększyć autokonsumpcję, jednak przy obecnych cenach zmniejszają znacząco rentowność inwestycji. Plusem jest, że nie wymagają pozwolenia na budowę jednak nie rzadko wymagają osobnych pomieszczeń lub nawet budynków.

Fotowoltaika dla firm – koszty, zasady i dotacje

Sprawdź naszą instalację fotowoltaiczną dla firmy w Międzychodzie o mocy 29,7 KWP z 90 modułami

Fotowoltaika dla firm – koszty, zasady i dotacje

CZY FOTOWOLTAIKA DLA FIRM SIĘ OPŁACA? JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wacha się między 6 a 10 lat. Ich żywotność jest dużo dłuższa, więc po tym okresie instalacja fotowoltaiczna to czysty zysk. Fotowoltaika dla przedsiębiorstw to dodatkowe możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych z tytułu poniesionych kosztów finansowych. Efektem jest obniżenie podatku dochodowego przedsiębiorstwa w wyniku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków takich jak raty leasingowe, amortyzacja czy odsetki od kredytu.

FORMY FINANSOWANIA FOTOWOLTAIKI DLA FIRM – KREDYT, LEASING CZY ŚRODKI WŁASNE?

Fotowoltaika dla firm to dobry sposób obniżenia kosztów produkcji jednak decydując się na jej budowę należy rozważyć odpowiednie finansowanie. Najbardziej obciążające budżet firmy jest finansowanie instalacji fotowoltaicznej ze środków własnych. Jednak jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań na panele fotowoltaiczne na firmie jest leasing. Jest to relatywnie tanie rozwiązanie ze względu na niski koszt a ponadto nie trzeba angażować własnych środków. Zaciągnięty leasing praktycznie sam się będzie spłacał, ponieważ oszczędności z tytułu niepobranej energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej można przeznaczyć na spłatę raty leasingowej.

Fotowoltaika dla firm – koszty, zasady i dotacje

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM – CO OFERUJEMY?

Proponujemy kompleksowe wsparcie w procesie budowy instalacji fotowoltaicznej od analizy zużycia energii elektrycznej i określenia potrzeb, po budowę i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Przeprowadzamy naszych Klientów przez cały proces inwestycyjny biorąc na swoje barki wykonanie analizy zapotrzebowania na moc, wykonanie projektu, pozyskanie warunków zabudowy, dostarczenie podzespołów, budowa instalacji i rozruch. Wspieramy także w pozyskaniu finansowania jakim jest leasing na instalację fotowoltaiczną.

Sprawdź jak wygląda mycie paneli fotowoltaicznych!

Pokaż więcej