Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę w 2023 - odliczenie od podatku - Consor Energia Poznań

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę w 2023 – odliczenie od podatku

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnicy będący właścicielami jednorodzinnych domów mieszkalnych mogą odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację budynku.

Odliczenie wydatków na termomodernizację można rozliczyć w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 jako ulgę podatkową. Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie. Ulga obejmuje wydatki poniesione na zakup materiałów, urządzenia i usługi na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Takim wydatkiem jest między innymi wymiana źródła ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej.

CZYM JEST TERMOMODERNIZACJA?


Przykładowy Schemat instalacji fotowoltaicznej

Termomodernizacja polega na poprawie efektywności energetycznej budynków. Pozwala to na uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem. W skład termomodernizacji wchodzi fotowoltaika. Instalacja fotowoltaiczna zasilająca źródło ciepła wykorzystujące energię elektryczną przyczynia się do obniżenia energochłonności budynku. Stąd także ulga podatkowa na fotowoltaikę.

KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA TERMOMODERNIZACYJNA W 2023 ROKU? KTO JEST UPRAWNIONY?

Ulga podatkowa na fotowoltaikę i wymianę źródła ciepła ma zastosowanie wobec podatników opodatkowanych podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów opodatkowanych, którzy ponieśli koszty na termomodernizację własnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek z tym związany.

Zwrot podatku za panele fotowoltaiczne i inne przedsięwzięcia polegające na poprawie efektywności energetycznej budynku dotyczą jednorodzinnego budynku mieszkalnego za który określa się budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiącej pod względem konstrukcyjnym jedną całość. Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje mieszkań w typowych budynkach wielorodzinnych (blokach) ani lokali przemysłowych (komercyjnych) w takich budynkach (np. sklepy, biura).

Sprawdź nasz kalkulator fotowoltaiczny!

CO MOŻNA ODLICZYĆ W RAMACH ULGI PODATKOWEJ NA FOTOWOLTAIKĘ?

Ulga podatkowa na pompę ciepła czy fotowoltaikę to nie jedyne korzyści w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie od podatku dotyczy wszelkich materiałów, urządzeń i usług których celem jest energooszczędne ogrzewanie wnętrz i ciepłej wody.
MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE ODLICZENIU PODATKU

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

USŁUGI PODLEGAJĄCE ODLICZENIU PODATKU

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż pompy ciepła
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

ROZLICZENIE ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ W 2023 ROKU A DOFINANSOWANIA I DOTACJE?

Ulga podatkowa na panele fotowoltaiczne i wymianę źródła ciepła może być łączona z wszelkimi dotacjami gminnymi czy rządowymi. W przypadku instalacji fotowoltaicznej można skorzystać zarówno z programu Mój Prąd, gdzie przewidziana jest dotacja na fotowoltaikę oraz przysługuje odliczenie od podatku paneli fotowoltaicznych.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną? Od całości kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiki lub wymiany źródła ciepła trzeba odliczyć kwotę uzyskanej dotacji i od pozostałej części kosztów odliczamy procent skali podatkowej od której liczony jest podatek dochodowy.

KIEDY I W JAKIM CZASIE TRZEBA ODLICZYĆ ULGĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ NA FOTOWOLTAIKĘ?

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, trzeba zakończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie prac związanych z termomodernizacją.

NA JAKIM DOKUMENCIE ROZLICZYĆ ULGĘ ZA FOTOWOLTAIKĘ?

Ulga na fotowoltaikę i wymianę źródła ciepła rozliczana jest w rocznym zeznaniu podatkowym w dokumentach PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Nie ma potrzeby wypełniania dodatkowych dokumentów, odliczenie od podatku na pompę ciepła lub fotowoltaikę dokonywane jest w tym samym dokumencie co zeznanie podatkowe. Więcej szczegółów o uldze termomodernizacyjnej na stronie podatki.gov.pl

Realizacje Consor Energia

Najnowsze wpisy

Pompa ciepła to źródło ciepła której zadaniem jest transport energii z dolnego źródła ciepła jakim jest powietrze, grunt lub woda do górnego źródła ciepła, czyli instalacji grzewczej. Mimo iż energia pobierana z dolnego źródła nic nas nie kosztuje, do działania pompa ciepła potrzebuje energii elektrycznej. Zatem jedynym kosztem eksploatacji jaki będziemy musieli ponieść decydując się na takie ogrzewanie to koszt energii elektrycznej. Czy możemy zrobić coś, aby je maksymalnie obniżyć a może nawet zredukować do zera? […]

Czytaj dalej… from Fotowoltaika na gruncie – wady, zalety oraz konstrukcja

Pompa ciepła to źródło ciepła której zadaniem jest transport energii z dolnego źródła ciepła jakim jest powietrze, grunt lub woda do górnego źródła ciepła, czyli instalacji grzewczej. Mimo iż energia pobierana z dolnego źródła nic nas nie kosztuje, do działania pompa ciepła potrzebuje energii elektrycznej. Zatem jedynym kosztem eksploatacji jaki będziemy musieli ponieść decydując się na takie ogrzewanie to koszt energii elektrycznej. Czy możemy zrobić coś, aby je maksymalnie obniżyć a może nawet zredukować do zera? […]

Czytaj dalej… from Mycie i czyszczenie paneli fotowoltaicznych – jak o nie dbać?

Mało kto wie, że pierwsze pojazdy elektryczne do przewozu ludzi były konstruowane już w trzeciej dekadzie XIX wieku a pod koniec biły rekordy prędkości osiągając, jak na tamte czasy zawrotną prędkość ponad 100km/h. Niestety pojazdy elektryczne na początku XX wieku zostały całkowicie wyparte przez pojazdy z silnikiem spalinowym. Przez większość XX w. samochody elektryczne zostawały w cieniu samochodów z silnikiem spalinowym głównie za sprawą ograniczeń technologicznych i wysokich kosztów produkcji. […]

Czytaj dalej… from Net-billing w fotowoltaice – czym jest i jak działa?