Fotowoltaika dla rolnika w 2021 - informacje, dotacje i ulgi - Consor Energia Fotowoltaika Poznań

Fotowoltaika dla rolnika - informacje, dotacje i ulgi

Fotowoltaika dla rolnika – informacje, dotacje i ulgi

Wraz z postępującym rozwojem technologicznym naszej cywilizacji zwiększa się udział maszyn w produkcji płodów rolnych. Świadomi rolnicy wiedzą, że podnoszenie wydajności pracy w gospodarstwie rolnym wiąże się mechanizacją i oddelegowaniem do pracy maszyn w pracach które kiedyś były wykonywane ręcznie. Wraz ze wzrostem ilości maszyn w rolnictwie zwiększa się zużycie energii. Nierzadko rachunek za energii elektryczną jest znaczącym kosztem produkcji.

Prowadzenie działalności rolniczej z roku na rok staje się trudniejsze. Wysokie koszty nawozów, zmiany klimatu, szalejąca inflacja czy kryzys energetyczny sprawiają że nierzadko rolnicy zmagają się z problem płynności w funkcjonowaniu,

Tymczasem instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym może ograniczyć wydatki na energię nawet o ok. 60 – 70% (w zależności od szeregu czynników, m.in. autokonsumpcji czy wybranej taryfy). Dla niektórych jednak może to być wydatek nie do poniesienia. Przeciętna cena instalacji fotowoltaicznej wynosi ok. 3 500 – 6 500 zł brutto w przeliczeniu za 1 kW, im wyższa moc instalacji fotowoltaicznej tym koszt za 1 kW będzie niższy.

Redukując koszty energii zwiększa się znacząco marża na sprzedaży płodów rolnym co oznacza większą opłacalność produkcji. Decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną można uzyskać wsparcie finansowe. Dotacje dla rolników na zakup i montaż fotowoltaiki można uzyskać z kilku źródeł. Chcąc odpowiednio dobrać dofinansowanie na panele słoneczne skontaktuj się z nami.

Jakie są zalety fotowoltaiki dla rolników?

Zaletą posiadania instalacji fotowoltaicznej jest przede wszystkim produkcja własnego prądu ze słońca co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji płodów rolnych. Dodatkową zaletą jest ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę. Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, ulga inwestycyjna na panele słoneczne przysługuje rolnikom ryczałtowym oraz rolnikom, którzy rozliczają się z podatku VAT. Ulga przyznawana jest z tytułu poniesionych wydatków między innymi na urządzenia do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

ULGA W PODATKU ROLNYM FOTOWOLTAIKA – szczegóły poniżej.

Instalacje fotowoltaiczne w rolnictwie a oszczędność prądu

Załóżmy, że prowadzimy gospodarstwo rolne w którym zużycie energii elektrycznej jest na poziomie 20 000 kWh rocznie. Zakładając cenę energii elektrycznej 60 groszy za 1 kWh, roczny rachunek za energię, z uwzględnieniem opłat stałych, będzie wynosił około 12,5 tyś zł. Zakładając, że jest to instalacja skierowana na południe, uwzględniając opust 0,7 (na każdą 1 kWh energii elektrycznej zmagazynowaną w sieci możemy odebrać 0,7 kWh energii), aby zaspokoić powyższe zużycie należałoby wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy 25 kWp. Cena takiej instalacje z panelami IBC MonoSol 370 OS9-HC i falownikiem SMA STP 25000TL-30 to około 78 000 zł brutto (VAT 23%). Łatwo można policzyć, że całkowity zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wyniesie niecałe 6,5 roku! Biorąc pod uwagę, że rolnik jest płatnikiem VAT i będzie mógł odliczyć VAT oraz że może odliczyć 25% kosztu inwestycji od podatku rolnego sprawia, że okres zwrotu skróci się jeszcze bardziej. Warto dodać, że w powyższej symulacji nie uwzględniono żadnej dotacji.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jakie aktualnie przysługują DOTACJE NA FOTOWOLTAIKĘ DLA ROLNIKÓW.

Fotowoltaika dla rolnika – informacje, dotacje i ulgi
Fotowoltaika dla rolnika – informacje, dotacje i ulgi

Dotacje i ulgi na fotowoltaikę dla rolników 2023

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników można pozyskać z kilku źródeł:

 • Dotacja Mój Prąd – ogólnopolski program wspierania inwestycji w instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 – 10 kWp. W pierwszych dwóch naborach kwota dofinansowania wynosiła 50% kosztów inwestycji brutto, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Trzeci nabór programu oferuje 50% kosztów inwestycji brutto, ale nie więcej niż 3 tys. zł. Dowiedz się więcej o Dotacji Mój Prąd
 • Agroenergia – W programie Agroenergia dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne a także pompy ciepła i magazyny energii. Kwota bezzwrotnego dofinansowania może wynieść nawet 25 tys. zł. Więcej szczegółów dowiesz się poniżej.
 • Modernizacja gospodarstw rolnych ARMiR – beneficjentami programu są rolnicy (osoba fizyczna/prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), którego wielkość posiadania samoistnego lub zależnego gospodarstwa rolnego powinna wynosić co najmniej 1 ha, ale nie więcej niż 300 ha użytków rolnych. W gospodarstwie, którego rolnik jest posiadaczem, prowadzi on w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej oraz ma nadany numer indentyfikacyjny. W ramach modernizacji gospodarstw rolnych można pozyskać 200 tys. netto za zakup maszyn rolniczych z wykorzystaniem fotowoltaiki. Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej może wynosić 40 kWp. Dowiedz się więcej…
 • Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program mający na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które wytwarzają się w gospodarstwach domowych. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w kwocie 5 tys. zł, jednak warunkiem koniecznym jest wymiana źródła ciepła. Nie można otrzymać dofinansowania tylko na instalację fotowoltaiczną. Kluczowym przedsięwzięciem ma być wymiana pieca na nowy. Dowiedz się więcej o Programie Czyste Powietrze

Inne formy dotacji dla rolników

Oprócz znanych z ubiegłych lat form wsparcia, takich jak np. Agroenergia czy odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego, pojawią się też nowe narzędzia.
Jednym z takich narzędzi jest rozszerzenie programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych o nowy obszar F, w którym znajdą się środki na “Zieloną energię w gospodarstwie rolnym”. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zakup i montaż mikroinstalacji PV (o mocy mniejszej lub równej 50 kW), ale także wdrożenie magazynu energii, pompy ciepła czy systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

W 2023 roku ma się pojawić się nowy program dopłat do fotowoltaiki dla rolników “Energia dla Wsi”. Środki na ten cel mają pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego. Fundusz modernizacyjny sfinansuje inwestycje w panele słoneczne dla rolników i zintegrowany magazyn energii, a także turbinę wiatrową, biogazownie czy elektrownie wodne. Tu będą jednak obowiązywały wyższe limity mocy. Przykładowo, dla rolników (osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej):

 • od 50 kW do 1 MW na instalację fotowoltaiczną lub turbinę wiatrową;
 • od 10 kW do 1 MW – w przypadku elektrowni wodnych i biogazowych.

 

Odliczenie od podatku dla rolników

Bezzwrotne dotacje dla rolników, zwrotne pożyczki na instalacje fotowoltaiczną czy inne instrumenty to nie jedyne formy wsparcia rozwoju OZE na terenach wiejskich. Dużym ułatwieniem może być bowiem również ulga podatkowa dla rolnika – odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego.

Zgodnie z przepisami rolnicy, którzy ponieśli wydatki w związku z wdrożeniem instalacji PV mogą odpisać od podatku rolnego 25% udokumentowanych kosztów. Odpisów można dokonywać nawet przez 15 lat. Tej formy wsparcia nie można jednak łączyć z pozostałymi narzędziami – dotacjami i pożyczkami.

 

Pożyczki dla rolników

Warto także wspomnieć, że finansowanie instalacji fotowoltaicznej dla rolników nie zawsze musi wiązać się z dofinansowaniem. Na rynku można bowiem znaleźć również korzystne narzędzia komercyjne, np.:

 • kredyty na fotowoltaikę dla rolnika – oferowane na wygodnych warunkach, z niskimi ratami,
 • leasing na fotowoltaikę – który może być opłacalny szczególnie dla rolników prowadzących działalność gospodarczą (istnieje bowiem możliwość odpisania np. części rat czy opłaty wstępnej od podatku).

Sprawdź naszą Instalację fotowoltaiczną dla rolników o mocy 5,84 kWp 16 modułów

Program Energia Dla Wsi – dla kogo?

Zgodnie z założeniami programu Energia Dla Wsi, dofinansowanie jest przewidziane dla kilku grup beneficjentów chcących zainwestować między innymi, w instalacje fotowoltaiczne.

Beneficjentami programu mają być:

 • istniejące spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie (przy czym członek spółdzielni musi być przedsiębiorcą),
 • nowo powstające spółdzielnie lub spółdzielnie rolnicze, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej (biogazu, ciepła) w instalacjach OZE i równoważenie zapotrzebowania, wyłącznie na własne potrzeby spółdzielni i jej członków.
 • rolnik (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej), która w ramach prowadzonej działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne w ramach zabudowy zagrodowej lub dział specjalny produkcji rolnej. Minimalny czas prowadzenia działalności rolniczej to 12 miesięcy.

Uwaga! Osoba fizyczna ubiegająca się o dotację, która będzie wykorzystywać instalację do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji z OZE może być rolnikiem z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

W programie przewidziano jednak minimalne i maksymalne moce instalacji objętych dofinansowaniem. Dla instalacji fotowoltaicznych są to kolejno:

 • Moc powyżej 50 kW, ale nie więcej niż 1 MW – Rolnik (w rozumieniu dokumentów programu)
 • Moc powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW – Spółdzielnia energetyczna lub jej członek

Kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 roku do 30.03.2030 roku, przy czym inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku.

 

Energia Dla Wsi – Pożyczka na Fotowoltaikę

Wsparcie w formie dotacji w programie Energia Dla Wsi nie przysługuje na budowę instalacji fotowoltaicznej lub turbiny wiatrowej, a jedynie na biogazownie i elektrownie wodne.

Na instalację fotowoltaiczną przysługuje jedynie pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pożyczki to 25 mln zł. Okres kredytowania wynosi do 15 lat. Możliwe jest 12-miesięczna karencja.

Nabór w programie Energia Dla Wsi rusza 25 stycznia 2023 roku i potrwa do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

W programie Energia Dla Wsi wniosek oraz pozostałe dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (Generatora Wniosków o Dofinansowanie). Operator programu (NFOŚiGW) przygotował oddzielne, elektroniczne wnioski dla beneficjentów ubiegających się o pożyczkę oraz o dotację. Dostępne one będą na platformie GWD, po utworzeniu konta i zalogowaniu.

Program Agroenergia 2023 - dotacja dla rolników

AGROENERGIA – NABÓR OD 1 PAŹDZIERNIKA!

Agroenergia to wsparcie inwestycji w mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii a także biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski należały składać w odpowiednich WFOŚiGW (decyduje lokalizacja inwestycji).

Koszty kwalifikowane:

 • Okres kosztów kwalifikowanych jest od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r.
 • Dofinansowanie w formie dotacji dla instalacji fotowoltaicznych:
 • moc od 10 do 30 kWp – 20 % wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł
 • moc od 30 do 50 kWp – 13 % kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys.
 • Dofinansowanie w przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła dotowane jest dodatkiem w wysokości 10 tys. zł
 • Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.
 • W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

Rodzaje przedsięwzięć podlegające dofinansowaniu:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • zakup i montaż pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • zakup i montaż instalacji hybrydowych, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła, sprężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pomp ciepła, służących zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 • towarzyszących magazynów energii dla instalacji paneli fotowoltaicznych, wiatrowych lub hybrydowych.

Kto może skorzystać w Programu Agroenergia dla rolników?

Program skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne a także osób prawnych, będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych mieści się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników

Tereny wiejskie mają bardzo duży potencjał rozwojowy dla instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym, montaż paneli fotowoltaicznych przez rolników finansowany jest z wielu programów dotacyjnych. Jednym z rozwiązań finansowania jest również skorzystanie z ulgi inwestycyjnej.

Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, ulgę inwestycyjną mogą uzyskać rolnicy ryczałtowi oraz rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT. Ulga przyznawana jest z tytułu poniesionych wydatków między innymi na urządzenia do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Skorzystanie z ulgi jest możliwe w przypadku, gdy wydatki te nie zostały sfinansowane ze środków publicznych, tzn. całość inwestycji została sfinansowana z własnych środków (w tym m. in. kredyt, pożyczka). Inwestycja podlega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów w momencie zakończenia przedsięwzięcia na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych kosztów. Z takiej ulgi rolnik można korzystać nie dłużej niż przez 15 lat.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczona z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają określoną w decyzji kwotę ulgi od należnego podatku.

Właściwym organem podatkowym w sprawie podatku rolnego jest Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta według miejsca położonego gruntu. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta.

Fotowoltaika dla rolników - obszar działania

Fotowoltaika dla rolników Poznań

Fotowoltaika dla rolników Konin

Fotowoltaika dla rolników Luboń

Fotowoltaika dla rolników Drezdenko

Fotowoltaika dla rolników Wolsztyn

Fotowoltaika dla rolników Pobiedziska

Fotowoltaika dla rolników Puszczykowo

Fotowoltaika dla rolników Trzemeszno

Fotowoltaika dla rolników Września

Fotowoltaika dla rolników Murowana Goślina

Fotowoltaika dla rolników Piła

Fotowoltaika dla rolników Jarocin

Fotowoltaika dla rolników Gorzów Wielkopolski

Fotowoltaika dla rolników Kalisz

Fotowoltaika dla rolników Leszno

Fotowoltaika dla rolników Gniezno

Fotowoltaika dla rolników Swarzędz

Fotowoltaika dla rolników Dopiewo

Fotowoltaika dla rolników Nowy Tomyśl

Fotowoltaika dla rolników Kościan

Fotowoltaika dla rolników Pleszew

Fotowoltaika dla rolników Szamotuły

Fotowoltaika dla rolników Suchy Las

Fotowoltaika dla rolników Przeźmierowo

Fotowoltaika dla rolników Komorniki

Fotowoltaika dla rolników Gostyń

Fotowoltaika dla rolników Czerwonak

Fotowoltaika dla rolników Tarnowo Podgórne

Fotowoltaika dla rolników Rogoźno

Fotowoltaika dla rolników Witkowo

Fotowoltaika dla rolników Grodzisk Wielkopolski

Fotowoltaika dla rolników Stęszew

Fotowoltaika dla rolników Wągrowiec

Fotowoltaika dla rolników Kórnik

Fotowoltaika dla rolników Międzyrzecz

Fotowoltaika dla rolników Mosina

Fotowoltaika dla rolników Skwierzyna

Fotowoltaika dla rolników Złotów

Fotowoltaika dla rolników Środa Wielkopolska

Fotowoltaika dla rolników Krotoszyn

Fotowoltaika dla rolników Ostrów Wielkopolski

Fotowoltaika dla rolników Koło

Fotowoltaika dla rolników Chodzież

Fotowoltaika dla rolników Rawicz

Fotowoltaika dla rolników Turek

Fotowoltaika dla rolników Buk

Fotowoltaika dla rolników Czempiń

Fotowoltaika dla rolników Oborniki Wlkp

Fotowoltaika dla rolników Opalenica

Fotowoltaika dla rolników Ostrzeszów

Fotowoltaika dla rolników Kępno

Fotowoltaika dla rolników Pniewy

Fotowoltaika dla rolników Słupca

Pokaż więcej