PROGRAM CZYSTE POWIETRZE POZNAŃ – DOFINANSOWANIE I DOTACJE

Od września 2018 roku wystartował program Czyste Powietrze realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które wytwarzają się w gospodarstwach domowych. Działania te mają wpłynąć na uzyskanie zauważalnie czystszego powietrza lepszej jakości. W Poznaniu i Wielkopolskie Program Czyste Powietrze nadzorowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze w Poznaniu i Wielkopolsce mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, które zostały już wybudowane i są użytkowane lub takich, które dopiero powstają, jednak posiadane są już wszystkie zgody na budowę. Wiele zanieczyszczeń generowanych jest właśnie w domach prywatnych, jednorodzinnych. Program Czyste Powietrze ma na celu uzyskanie wyraźnej poprawy jakości powietrza które to, jak wynika z badań i obserwacji, jest najbardziej zanieczyszczone w dużych miastach Polski, m. in. w Poznaniu. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby nie tylko z Poznania ale i okolic, województwa wielkopolskiego, jaki i całej Polski.

Od czerwca 2020 roku poinformowało o możliwości składania e-wniosków na Program Czyste powietrze. Można to zrobić na serwisie gov.pl przy użyciu profilu zaufanego.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Przed rozpoczęciem ubiegania się o dofinansowanie warto sprawdzić warunki programu Czyste Powietrze. Przy użytkowanych już domach konieczna jest wymiana starych pieców i kotłów na te zgodne z wymogami programu, w przypadku budowy w trakcie, jest to poniesienie kosztów za zakup tych źródeł ciepła, które odpowiadają wymaganiom realizatora. Ubiegający się o dofinansowanie może uzyskać pożyczkę na zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Kolejnym warunkiem ubiegania się o dotację jest zmniejszenie energochłonności budynku poprzez ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. lub montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Które z powyższych działań będzie kwalifikowało się do dofinansowania musi wynikać z uprzednio przeprowadzonego przez wykwalifikowaną osobę audytu energetycznego. Koszt takiego audytu również podlega dofinansowaniu.

Mieszkańców Poznania i Wielkopolski zachęcamy też do śledzenia oficjalnej strony WFOŚiGW Poznań z ogłoszeniami o naborze wniosków do Programu Czyste Powietrze.

CZYSTE POWIETRZE DOFINANSOWANIE – JAKIE SĄ OPINIE?

W programie Czyste Powietrze wzięła już udział spora liczba osób z Poznania i Wielkopolski. Wprowadziły one do swoich domów zmiany, które pozwalają na uzyskanie czystszego powietrza poprzez zapobieganie jego zanieczyszczeniu i emisji niezwykle szkodliwych pyłów. Program Czyste Powietrze w Poznaniu zdążył już zebrać dużą liczbę opinii na temat przebiegu ubiegania się o dofinansowanie, a później korzystania już z zakończonych prac. Beneficjenci projektu wyrażają swoje ogromne zadowolenie i cieszą się, że zdecydowali zgłosić swój wniosek do programu.

W celu kontaktu w sprawach związanych z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze można kontaktować się z nami i/lub na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.