Co to jest audyt fotowoltaiczny? Kto go potrzebuje i z czego się składa?
3
Kwi
2020

Co to jest audyt fotowoltaiczny? Kto go potrzebuje i z czego się składa?

  1. Na czym polega audyt fotowoltaiczny?
  2. Wywiad z inwestorem
  3. Dokonanie wyboru konstrukcji wsporczej dla paneli solarnych
  4. Przeprowadzenie analizy zacienienia paneli fotowoltaicznych
  5. Obliczenie ilości wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną
  6. Kto potrzebuje audyt fotowoltaiczny? Co powinien zawierać? Podsumowanie

Spośród różnych źródeł energii fotowoltaika określana jest mianem najpopularniejszego i ma to swoje uzasadnienie. Przede wszystkim panele fotowoltaiczne nie ograniczają wolnej przestrzeni, montowane są zazwyczaj na dachu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych lub przedsiębiorstw. Jednak, abyśmy mogli w pełni korzystać z tego, co nam oferują, czyli czerpać jak najwięcej energii elektrycznej, muszą być w pełni dostosowane do warunków danego budynku. Jeśli chcesz wiedzieć, czy wskazane przez Ciebie miejsce, jest odpowiednie, musisz przeprowadzić audyt fotowoltaiczny. Oczywiście nie sam, ale z pomocą specjalistów. Załoga Consor Energia chętnie Ci w tym pomoże!

Na czym polega audyt fotowoltaiczny?

Audyt fotowoltaiczny to po prostu niezbędne obliczenia i ich analiza, dzięki której będziemy w stanie dokonać właściwego wyboru instalacji fotowoltaicznej, a przede wszystkim jej wielkości. Musi bowiem w pełni spełniać zapotrzebowanie danego budynku na energię elektryczną. Profesjonalnie przeprowadzony audyt składa się z pięciu etapów, które poniżej pokrótce omówimy.

Wywiad z inwestorem

Specjaliści z firmy Consor Energia muszą zebrać od nas, jako właścicieli budynku, komplet potrzebnych informacji, takich jak zużycie energii elektrycznej, kąt nachylenia dachu, rodzaj pokrycia dachowego, wielkość mocy przyłączeniowej. Na ich podstawie będą mogli przejść do kolejnego etapu.

Dokonanie wyboru konstrukcji wsporczej dla paneli solarnych

Dokonanie wyboru konstrukcji wsporczej dla paneli solarnych

Wybór konstrukcji wsporczej dla paneli – przykład instalacji gruntowej

W tym miejscu zostanie podjęta decyzja o tym, czy panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu budynku, czy na gruncie – nie zawsze bowiem warunki pozwalają na pierwszy wariant. Zdarza się, że konstrukcja dachu jest na tyle skomplikowana, że może utrudniać sam montaż paneli, jak również ich poprawne działanie. Na tym etapie określa się także najlepsze ułożenie instalacji.

Przeprowadzenie analizy zacienienia paneli fotowoltaicznych

Przeprowadzenie analizy zacienienia paneli fotowoltaicznych

Analiza zaciemnienia paneli solarnych – przykład ułożenia

Aby panele fotowoltaiczne działały poprawnie, dostarczając nam energię elektryczną na maksymalnym poziomie, nie mogą być zacienione. Każde, najmniejsze zacienienie spowoduje spadek mocy instalacji, a co za tym idzie, mniejszy uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Dlatego w miarę możliwości przy projektowaniu rozkładu paneli powinniśmy wyeliminować miejsca, w których montowanie modułów będzie źle wpływało na pracę instalacji i stanie się przez to nieekonomiczne. Najkorzystniejszym zorientowaniem paneli jest kierunek południowy – wówczas mają największe możliwości produkcji energii z racji najdłuższego czasu padania promieni w ciągu dnia. Nie oznacza to, że panele powinny być skierowane tylko na południe. Możemy także zorientować generator na wschód czy na zachód, przy czym każde odchylenie od osi wschód-zachód na północ będzie skutkowało mniejszym uzyskiem energii elektrycznej z kilowata instalacji, a to wpłynie na opłacalność inwestycji. Na tym etapie specjalista określa zatem właściwe ich położenie.

Obliczenie ilości wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną

Obliczenie ilości wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną

Obliczenie ilości wyprodukowanej energii – moc w gotowej instalacji

Trzeci etap audytu fotowoltaicznego to analiza zebranych informacji i obliczenie mocy instalacji, jaka jest potrzebna, aby maksymalnie obniżyć rachunki za prąd. Na tym etapie następuje też dobór podzespołów, wraz z Klientem uzgadniany jest optymalny wariant uwzględniający budżet Klienta przeznaczony na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Oblicz ile będzie kosztować Twoja instalacja!

Kto potrzebuje audyt fotowoltaiczny? Co powinien zawierać? Podsumowanie

Audyt fotowoltaiczny jest elementem dobrze przeprowadzonej inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Duża ilość zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę, projektując instalację, powoduje, że każdy projekt jest inny i powinien być potraktowany indywidualnie. Audyt fotowoltaiczny pozwala określić moc instalacji, uwzględniając warunki, jakimi dysponuje teren budowy. Biorąc pod uwagę potencjał budynku lub gruntu do zbudowania instalacji fotowoltaicznej, można znaleźć optymalny wariant, czyli taki, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb przy minimalnym nakładzie finansowym, maksymalnie skracając okres zwrotu z inwestycji.

Audyt fotowoltaiczny Poznań i Wielkopolska

Potrzebujesz audytu fotowoltaicznego na terenie Poznania i Wielkopolski w celu dobrania jak najlepszej instalacji? Skontaktuj się z nami!