O Nas

BUDUJĄC INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE JESTEŚMY ZAWSZE BLISKO KLIENTA,
CZASAMI NAWET MAMY WRAŻENIE ŻE SAMI SIĘ NIM STAJEMY.

Świadomi narastających zagrożeń dla środowiska naturalnego spowodowaych działalnością człowieka, między innymi złą sytuacją smogową, ostatnio tak szeroko omawianą, zdecydowaliśmy się na powołanie do życia Consor Energia. Wykorzystując nasze osobiste zainteresowania dotyczące możliwości wykorzystania naturalych pokładów energii w porcesach produkcji ciepła i energii elektrycznej, pragniemy czynnie przyczynić się do poprawy jakości środowiska w naszym kraju a w konsekwencji polepszenia warunków do życia dla nas i przyszłych pokoleń.

dotacje na panele

DOTACJE

Ponieważ każda inwestycja wiąże się z wydatkami, idealnym wsparciem jest współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Nasz dobrze zorientowany zespół pomoże w znalezieniu odpowiedniego programu dofinansowującego instalację i za Państwa dopełni wszelkich formalności związanych z pozyskaniem dotacji ze środków Unijnych, Ministerialnych lub Samorządowych.

Projektowanie paneli i instalacji fotowoltaicznych

PROJEKTY

Dobrze przeprowadzony montaż musi być poprzedzony rzetelnym projektem uwzględniającym dotychczasowe zużycie energii elektrycznej i realne jej zapotrzebowanie. Nasi projektanci po dokładnej analizie rachunków i miejsca powstania instalacja PV tak dobiorą komponenty aby zmaksymalizować efektywność minimalizując koszt inwestycji.

MONTAŻ

Nawet najlepszy projekt bez poprawnego montażu nie gwarantuje sukcesu. Nasza wyspecjalizowana grupa montażowa ma za sobą wiele lat doświadczeń z instalacjami elektrycznymi, energetycznymi i fotowoltaicznymi. Stawiamy tylko na wykwalifikowanych monterów bo tylko dzięki nim jesteśmy pewni jakości wykonania i z dumą możemy przekazać instalację Klientowi.

KAŻDY ZASŁUGUJE NA DARMOWĄ ENERGIĘ, NIE KAŻDY WIE ŻE TAKA MOŻE BYĆ.

JAK DZIAŁAMY?

W ramach rozpoczęcia współpracy przeprowadzana jest wstępa rozmowa telefoniczna bądź mailowa podczas której Klient jest proszony o podanie przybliżonego zużycia energii elektrycznej oraz informacji niezbędnych do określenia skali projektu i możliwości budynku.

Doradca udaje się na nią ze wstępnym projektem instalacji. Na tym etapie proces inwestycji nabiera kształtów, uwzględniając preferencje Klienta. Na spotkaniu określana jest forma finansowania inwestycji. Jeśli Klient jest zdecydowany podpisywana jest umowa współpracy.

Po stworzeniu ostatecznej wersji projetu następuje zamówienie podzespołów, tj. paneli fotowoltaicznych, inwertera oraz konstrukcji montażowej.

Ustalany jest termin montażu uwzględniając kalendarz Inwestora. Montaż, w zależności od wielkości instalacji, trwa około 2-3 dni.

Przedstawiciel Consor Energia działając na podstawie udzielonych przez Klienta pełnomocnictw dokonuje wszelkich formalności związanych z przyłączeniem do sieci. Operator sieci ma obowiązek BEZPŁATNIE wymienić licznik Klienta na dwukierunkowy.

Po wymianie licznika przez Energetykę składa się wniosek do Sprzedawcy energii o stworzenie Aneksu do Umowy, w którym uregulowana zostaje forma rozliczania zużycia energii lub taki aneks jest automatycznie przygotowywany przez Sprzedawcę. Wszelkie formalności załatwiamy my.