MODUŁY I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Fotowoltaika jest energią pochodzącą bezpośrednio ze słońca. System fotowoltaiki może być zamontowany na dachu lub zbudowany na gruncie. Koszty wytwarzania energii słonecznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych są znacznie niższe od tradycyjnych sposobów wytwarzania energii. Jeśli jesteś zainteresowany instalacją tego systemu na terenie Tarnowa Podgórnego, skontaktuj się z naszą firmą.

Dowiedź się więcej o Programie Czyste Powietrze w Tarnowie Podgórnym i naszej działalności!

FOTOWOLTAIKA W GMINIE TARNOWO PODGÓRNE – DOTACJE I DOFINANSOWANIE

Początkowa inwestycja w fotowoltaikę wiąże się z wyższymi kosztami, dlatego nie zawsze możemy pozwolić sobie na instalację wystarczającą do pokrycia naszego rocznego zapotrzebowania na prąd elektryczny. Obecnie można jednak uzyskać dofinansowanie na instalację tego systemu na terenie gminy Tarnowo Podgórne. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie. Może to zrobić osoba prywatna, samorząd lub firma. Ponadto możliwe jest odliczenie kosztów zainstalowania systemu od podatku dochodowego lub zryczałtowanego od osób fizycznych. Możesz oszczędzać na produkcji energii, a także zakupie systemu potrzebnego do jej wytwarzania.

Śledź też oficjalne aktualności o dofinansowaniu na Fotowoltaikę w Tarnowie Podgórnym na stronie Gminy!

Obecne i przyszłe dofinansowania i dotacje na fotowoltaikę Tarnowo Podgórne

W celu poprawy stanu jakości powietrza Urząd Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2021 przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie wymiany obecnego źródła ciepła. Dotacja przyznawana jest na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła. Warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji jest zlikwidowanie niskoemisyjnego kotła. Kwota jaką można otrzymać w 2021 roku za montaż pompy ciepła wynosi 6000 zł.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa do wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na ten cel. Wniosek można składać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 w godzinach otwarcia urzędu.

Skontaktuj się z Nami w celu uzyskania informacji na temat przyszłych dofinansowań.
Tel: +48 726 430 861
E-mail: m.kmieciak@consorenergia.pl

FOTOWOLTAIKA TARNOWO PODGÓRNE – FAQ

Moduły fotowoltaiczne zainstalowane na dachu lub na gruncie łączymy przewodem, który następnie wpinamy do inwertera. Inwerter zamienia wytworzony przez panele prąd stały na prąd zmienny i jest podłączany do naszej domowej sieci. W pierwszej kolejności wytworzona energia jest wykorzystywana na bieżące zużycie i zasila wszystkie działające w budynku urządzenia, a dopiero wygenerowane nadwyżki są przesyłane do sieci.

Montując mikroinstalację, czyli system o mocy do 50 kWp nie są wymagane pozwolenia budowlane ani koncesje. Współpracując z firmą Consor Energia nie musisz martwić się formalnościami – zajmiemy się nimi za Ciebie.

Instalacja fotowoltaiczna zasila wszystkie urządzenia w gospodarstwie, które zasilane są energią elektryczną. Również systemy ogrzewania elektrycznego.

Czas trwania montażu jest zależny od stopnia skomplikowania montażu. Uśredniając montaż.

Tak, moduły powinny zostać skierowane w miarę możliwości jak najbardziej na południe. Możliwy jest również montaż instalacji skierowanych wschód-zachód, ale z racji tego, że produkcja będzie mniejsza trzeba odpowiednio zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chodzi o kąt dachu, optymalnie jeśli panele będą pochylone pod kątem 35°.

Zdecydowanie tak. Branża fotowoltaiczna rozwija się od 2015 roku bardzo dynamicznie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny systemów znacząco spadły, mimo poprawy wydajności komponentów. Fotowoltaika pozwoli Ci na uniezależnienie się od podwyżek cen energii, które są nieuniknione i zapewni w późniejszym czasie duże oszczędności. Obecnie cena instalacji 10 kWp to koszt ok. 37-40 tysięcy złotych brutto.

Aktualnie można wnioskować o dotację w rządowym programie „Mój Prąd”, który przewiduje dofinansowanie w wysokości 5000 zł dla instalacji od 2 do 10 kWp. W wielu miejscowościach można się również starać o dotacje gminne, np. w gminie Międzychód.

Pracujemy na modułach dobrej jakości, które zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać burze, gradobicia oraz temperatury -30°C. Dodatkowo moduły są przymocowane do dachu na konstrukcji wysokiej jakości, posiadającej wszystkie wymagane atesty i certyfikaty oraz przez doświadczonych instalatorów.

System jest bezobsługowy i po prawidłowym zamontowaniu oraz uruchomieniu nie wymaga żadnej obsługi.

Nie, energetyka ma obowiązek wymiany licznika na dwukierunkowy i robi to na własny koszt. Klient (o ile nie ma konieczności np. zwiększenia mocy przyłączeniowej) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Nie, mimo że oba korzystają z energii słonecznej! Instalacja fotowoltaiczna to system, który wytwarza i wprowadza do naszej sieci energię elektryczną. Kolektory słoneczne nie produkują prądu. Służą do ogrzewania płynu (wody) poprzez energię ciepła.

W zależności od mocy systemu i jego ceny inwestycja zwraca się najczęściej w ciągu 7-10 lat.