FOTOWOLTAIKA STĘSZEW – PANELE SOLARNE, KOLEKTORY, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

DOFINANSOWANIE NA MONTAŻ I ZAKUP FOTOWOLTAIKI W GMINIE STĘSZEW

Systemy fotowoltaiczne jako jedne z najbardziej ekologicznych w kwestii energetyki są bardzo szeroko finansowane przez gminy jako sposób na ochronę środowiska. Dzieje się tak głównie dlatego, że tradycyjna energia powstaje ze spalania węgla i nie należy do ekologicznych, z fotowoltaiką jest zupełnie odwrotnie. W gminie Stęszew aktualnie można skorzystać z najnowszych form dofinansowań z programu “Mój prąd”. Wniosek kierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest bardzo prosty, a zyski – znaczące, gdyż wynoszą około 5 000 zł dla osoby fizycznej. Założeniem programu było zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych o 200 000 w stosunku do roku ubiegłego.

W latach 2018-2029 można również ubiegać się o dofinansowanie (w postaci pożyczki lub dotacji), wybierając program Czyste Powietrze realizowany przez WFOŚiGW. W przypadku tego programu wysokość dotacji jest znacznie wyższa i może wynosić nawet 53 tys. zł, lecz jest liczona na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie. Korzystając z programu można dokonać kompleksowej przebudowy i modernizacji budynku, w tym także zainstalować nowoczesny system fotowoltaiki Consor Energia. Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy, która współpracuje z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że nie wolno dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek inwestycji przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

Obecne i przyszłe dofinansowania i dotacje na fotowoltaikę Stęszew

Wybierając pompę ciepła jako rozwiązanie, które najkorzystniej wpływa na globalny system, kierujemy się wieloma czynnikami m.in. ekologią, brakiem emisji spalin, niskimi kosztami eksploatacji ogrzewania. Początkowy koszt inwestycji proekologicznego urządzenia jest dość wysoki, ale można go pomniejszyć, finansując inwestycje ze środków lokalnych dotacji. Mieszkańcy Stęszewa mogą skorzystać z dofinansowania jakie przewiduje miasto na wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła. Dotacja przyznawana jest na zakup i montaż proekologicznych źródeł ciepła, ale warunkiem jest likwidacja obecnego kotła na paliwo stałe. Kwota przyznania dotacji na pompę ciepła wynosi 4000 zł.

Nabór wniosków trwa od 12.04.2021 do 30.09.2021 r. Podpisany wniosek można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11.

Skontaktuj się z Nami w celu uzyskania informacji na temat przyszłych dofinansowań.
Tel: +48 726 430 861
E-mail: m.kmieciak@consorenergia.pl