FOTOWOLTAIKA GMINA SWARZĘDZ – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

W najprostszej definicji fotowoltaika to przekształcanie promieni słonecznych w energię elektryczną. Jest to w rzeczywistości proces fizyczny, nazywany efektem fotowoltaicznym, który jest wbudowanym mechanizmem ogniwa słonecznego – pojedynczej jednostki i najważniejszego składnika – paneli wychwytujących energię. Instalacja fotowoltaiczna jest ekologicznym, w pełni bezpiecznym i tanim sposobem pozyskiwania energii elektrycznej. Jeśli jesteś zainteresowany zainstalowaniem systemu fotowoltaiki na terenie gminy Swarzędz, skontaktuj się z naszą firmą.

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ FOTOWOLTAIKI NA TERENIE SWARZĘDZA

Panele fotowoltaiczne składają się z wielu ogniw połączonych ze sobą w celu stworzenia jednej powierzchni wychwytującej energię. Wielkość tej powierzchni zależy od Twoich potrzeb, takich jak zużycie energii elektrycznej w budynku, który musi być zasilany.

Przed zamontowaniem instalacji ważne jest również położenie danego obiektu. Najkorzystniejszym zorientowaniem instalacji fotowoltaicznej jest kierunek południowy, roczna produkcja energii wynosi wtedy ok. 1000kWh z jednego kilowata mocy instalacji. Ta wartość nieco spada przy odchyleniu od południa co można zniwelować zwiększając moc instalacji.

Wszystkie te aspekty należy wziąć pod uwagę przed zaprojektowaniem systemu fotowoltaiki na terenie Swarzędza. Dlatego skontaktuj się z naszymi fachowcami, jeśli interesujesz się zamontowaniem tego systemu w swoim domu lub firmie.

Mieszkańców Zalasewa, Gruszczyna, Tulec, Jasina i innych okolicznych miejscowości zapraszamy do kontaktu!

Obecne i przyszłe dofinansowania i dotacje na fotowoltaikę Swarzędz

W celu poprawy stanu jakości powietrza Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2021 przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie wymiany obecnego źródła ciepła. Dotacja przyznawana była na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła. Warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji było zlikwidowanie niskoemisyjnego kotła. Kwota jaką można było otrzymać w 2021 roku za montaż pompy ciepła wynosiła 7000 zł.

Wnioski należało składać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215 od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Skontaktuj się z Nami w celu uzyskania informacji na temat przyszłych dofinansowań.
Tel: +48 726 430 861
E-mail: m.kmieciak@consorenergia.pl

SPRAWDŹ NASZĄ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ W KOBYLNICY OBOK SWARZĘDZA!

FOTOWOLTAIKA Swarzędz – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Moduły fotowoltaiczne zainstalowane na dachu lub na gruncie łączymy przewodem, który następnie wpinamy do inwertera. Inwerter zamienia wytworzony przez panele prąd stały na prąd zmienny i jest podłączany do naszej domowej sieci. W pierwszej kolejności wytworzona energia jest wykorzystywana na bieżące zużycie i zasila wszystkie działające w budynku urządzenia, a dopiero wygenerowane nadwyżki są przesyłane do sieci.

Montując mikroinstalację, czyli system o mocy do 50 kWp nie są wymagane pozwolenia budowlane ani koncesje. Współpracując z firmą Consor Energia nie musisz martwić się formalnościami – zajmiemy się nimi za Ciebie.

Instalacja fotowoltaiczna zasila wszystkie urządzenia w gospodarstwie, które zasilane są energią elektryczną. Również systemy ogrzewania elektrycznego.

Czas trwania montażu jest zależny od stopnia skomplikowania montażu. Uśredniając montaż.

Tak, moduły powinny zostać skierowane w miarę możliwości jak najbardziej na południe. Możliwy jest również montaż instalacji skierowanych wschód-zachód, ale z racji tego, że produkcja będzie mniejsza trzeba odpowiednio zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chodzi o kąt dachu, optymalnie jeśli panele będą pochylone pod kątem 35°.

Zdecydowanie tak. Branża fotowoltaiczna rozwija się od 2015 roku bardzo dynamicznie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny systemów znacząco spadły, mimo poprawy wydajności komponentów. Fotowoltaika pozwoli Ci na uniezależnienie się od podwyżek cen energii, które są nieuniknione i zapewni w późniejszym czasie duże oszczędności. Obecnie cena instalacji 10 kWp to koszt ok. 37-40 tysięcy złotych brutto.

Aktualnie można wnioskować o dotację w rządowym programie „Mój Prąd”, który przewiduje dofinansowanie w wysokości 5000 zł dla instalacji od 2 do 10 kWp. W wielu miejscowościach można się również starać o dotacje gminne, np. w gminie Międzychód.

Pracujemy na modułach dobrej jakości, które zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać burze, gradobicia oraz temperatury -30°C. Dodatkowo moduły są przymocowane do dachu na konstrukcji wysokiej jakości, posiadającej wszystkie wymagane atesty i certyfikaty oraz przez doświadczonych instalatorów.

System jest bezobsługowy i po prawidłowym zamontowaniu oraz uruchomieniu nie wymaga żadnej obsługi.

Nie, energetyka ma obowiązek wymiany licznika na dwukierunkowy i robi to na własny koszt. Klient (o ile nie ma konieczności np. zwiększenia mocy przyłączeniowej) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Nie, mimo że oba korzystają z energii słonecznej! Instalacja fotowoltaiczna to system, który wytwarza i wprowadza do naszej sieci energię elektryczną. Kolektory słoneczne nie produkują prądu. Służą do ogrzewania płynu (wody) poprzez energię ciepła.

W zależności od mocy systemu i jego ceny inwestycja zwraca się najczęściej w ciągu 7-10 lat.