Fotowoltaika Ostrzeszów - montaż i projekt instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika Ostrzeszów - montaż i projekt instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika Ostrzeszów to hasło, które pozwoli znaleźć w internecie wielu wykonawców instalacji fotowoltaicznych. Jednak, aby montaż paneli słonecznych został przeprowadzony poprawnie należy go dobrze zaplanować. Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien między innymi zakładać zużycie energii oraz warunki do montażu jakimi dysponuje inwestor. Dobrze przemyślany system fotowoltaiczny to taki, który zwróci się jak najszybciej dzięki produkcji własnej energii elektrycznej z energii słonecznej. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, które są przeprowadzane z zamiarem maksymalnego zminimalizowania późniejszych kosztów eksploatacji budynków jak i budynków już istniejących w których zachodzi potrzeba obniżenia kosztów użytkowania. Obecnie dostępne rozwiązania dostępne na rynku, pozwalają na montaż paneli słonecznych niemal na każdym dachu. Przez lata funkcjonowania w branży zebraliśmy doświadczenie w budowie instalacji zarówno w domach prywatnych, jak i w inwestycjach komercyjnych.

Pompy ciepła CWU i CO w gminie Ostrzeszów - montaż i doradztwo

Pompy ciepła zyskują coraz większą popularność ze względu na niższe ceny ogrzewania w porównaniu na przykład z gazem. A posiadając własną instalację fotowoltaiczną koszty ogrzewania stają się jeszcze niższe. Taka inwestycja, mimo początkowego wyższego nakładu finansowego, w dłuższej perspektywie pozwoli nam na obniżenie kosztów ogrzewania domu. Pompy ciepła stają się też coraz bardziej popularne, gdyż cechują się zerowym wpływem na jakość powietrza, czego nie można powiedzieć o wszelkich piecach wykorzystujących proces spalania (węgiel, pelet, itp.). Ponadto pompa ciepła jest całkowicie bezobsługowa dla użytkownika. System pompy ciepłą jest w pełnia zautomatyzowany. Użytkownik musi jedynie pamiętać o przeglądach serwisowych które są wymagane przez producentów do utrzymania gwarancji na urządzenia.

Fotowoltaika Ostrzeszów - montaż i projekt instalacji fotowoltaicznych
Fotowoltaika Ostrzeszów - montaż i projekt instalacji fotowoltaicznych
Fotowoltaika Ostrzeszów - montaż i projekt instalacji fotowoltaicznych

Dofinansowanie i dotacje do fotowoltaiki w Ostrzeszowie

Budowa systemu fotowoltaicznej, w ostatnich latach jest silnie wspierana finansowo przez różne programy dofinansowań. Dotacja na fotowoltaikę może zostać pozyskana ze źródeł gminnych, powiatowych, ministerialnych czy unijnych. Program Czyste Powietrze wspiera finansowo wymianę źródła ciepła, jednak przy dotacji na likwidację starego piec można także w ramach jednego wniosku ubiegać się o dotację na fotowoltaikę. Program Czyste Powietrze realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które wytwarzają się w gospodarstwach domowych. Działania te mają wpłynąć na uzyskanie zauważalnie czystszego powietrza lepszej jakości. Drugim programem, z którego można skorzystać realizując budowę instalacji fotowoltaicznej to ogólnopolski program Mój Prąd. W nowej odsłonie programu ma się znaleźć dofinansowanie do magazynów energii i ładowarek samochodowych które doskonale zwiększają poziom konsumpcji własnej, skracjąc przy tym okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę.

FOTOWOLTAIKA Gmina Ostrzeszów - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Moduły fotowoltaiczne zainstalowane na dachu lub na gruncie łączymy przewodem, który następnie wpinamy do inwertera. Inwerter zamienia wytworzony przez panele prąd stały na prąd zmienny i jest podłączany do naszej domowej sieci. W pierwszej kolejności wytworzona energia jest wykorzystywana na bieżące zużycie i zasila wszystkie działające w budynku urządzenia, a dopiero wygenerowane nadwyżki są przesyłane do sieci.

Montując mikroinstalację, czyli system o mocy do 50 kWp nie są wymagane pozwolenia budowlane ani koncesje. Współpracując z firmą Consor Energia nie musisz martwić się formalnościami – zajmiemy się nimi za Ciebie.

Instalacja fotowoltaiczna zasila wszystkie urządzenia w gospodarstwie, które zasilane są energią elektryczną. Również systemy ogrzewania elektrycznego.

Czas trwania montażu jest zależny od stopnia skomplikowania montażu. Uśredniając montaż.

Tak, moduły powinny zostać skierowane w miarę możliwości jak najbardziej na południe. Możliwy jest również montaż instalacji skierowanych wschód-zachód, ale z racji tego, że produkcja będzie mniejsza trzeba odpowiednio zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chodzi o kąt dachu, optymalnie jeśli panele będą pochylone pod kątem 35°.

Zdecydowanie tak. Branża fotowoltaiczna rozwija się od 2015 roku bardzo dynamicznie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny systemów znacząco spadły, mimo poprawy wydajności komponentów. Fotowoltaika pozwoli Ci na uniezależnienie się od podwyżek cen energii, które są nieuniknione i zapewni w późniejszym czasie duże oszczędności. Obecnie cena instalacji 10 kWp to koszt ok. 37-40 tysięcy złotych brutto.

Aktualnie można wnioskować o dotację w rządowym programie „Mój Prąd”, który przewiduje dofinansowanie w wysokości 5000 zł dla instalacji od 2 do 10 kWp. W wielu miejscowościach można się również starać o dotacje gminne, np. w gminie Międzychód.

Pracujemy na modułach dobrej jakości, które zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać burze, gradobicia oraz temperatury -30°C. Dodatkowo moduły są przymocowane do dachu na konstrukcji wysokiej jakości, posiadającej wszystkie wymagane atesty i certyfikaty oraz przez doświadczonych instalatorów.

System jest bezobsługowy i po prawidłowym zamontowaniu oraz uruchomieniu nie wymaga żadnej obsługi.

Nie, energetyka ma obowiązek wymiany licznika na dwukierunkowy i robi to na własny koszt. Klient (o ile nie ma konieczności np. zwiększenia mocy przyłączeniowej) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Nie, mimo że oba korzystają z energii słonecznej! Instalacja fotowoltaiczna to system, który wytwarza i wprowadza do naszej sieci energię elektryczną. Kolektory słoneczne nie produkują prądu. Służą do ogrzewania płynu (wody) poprzez energię ciepła.

W zależności od mocy systemu i jego ceny inwestycja zwraca się najczęściej w ciągu 7-10 lat.