FOTOWOLTAIKA GMINA MOSINA – DOFINANSOWANIE PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Dofinansowywanie działań proekologicznych jest priorytetową funkcją dla Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko zakrojone działania mają na celu zwiększenie między innymi liczby instalacji fotowoltaicznych co przyczyni się do rozwoju tzw. energetyki rozproszonej a co za tym idzie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Oferta jest skierowana między innymi do mieszkańców gminy Mosina, którym zależy na obniżeniu kosztów energii elektrycznej, jak i zmniejszeniu negatywnego wpływu produkcji energii elektrycznej na środowisko. Aktualnie funkcjonują dwa programy, z czego jeden charakteryzuje się znacznie wyższą kwotą możliwą do otrzymania.
Chodzi o program Czyste Powietrze, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu obejmującego lata 2019-2028 można uzyskać do 53 tys. zł., lecz ostateczna wysokość zostanie obliczona na podstawie dochodu na mieszkańca w danym gospodarstwie domowym. Pomysłodawcy programu przewidzieli dla beneficjentów 103 mld. zł., co stanowi jeden z największych programów ekologicznych kiedykolwiek dostępnych w Polsce.

GMINA MOSINA – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE I DOTACJE?

Z założenia beneficjentem programu może być praktycznie każde gospodarstwo domowe w postaci budynku jednorodzinnego lub właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. NFOŚiGW stawia jednak pewne wymogi ubiegającym się o dotację. Warto wśród nich wymienić potrzebę wymiany starego pieca lub kotła na źródło ciepła spełniające rygorystyczne wymogi programu, a w przypadku budynków dopiero wzniesionych – zakup odpowiedniego źródła ciepła. W ramach wymiany lub zakupu źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze można ubiegać się o pożyczkę na budowę instalacji fotowoltaicznej.
Consor Energia oferuje rozwiązania które spełniają kryteria programu.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE I MÓJ PRĄD W MOSINIE

Drugim programem dostępnym w Mosinie jest “Mój Prąd”, w ramach któregobeneficjenci mogą otrzymać nawet 5 000 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma do wydania 1 mld. zł. Oznacza to że z dotacji może skorzystać ok. 200 000 gospodarstw domowych które zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kWp do 10kWp. Oba programy znacznie obniżają koszt wszelkich prac związanych z systemem fotowoltaicznym i zmniejszają obciążenie domowego budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż program nie łączy się z innymi dotacjami. Warto także wiedzieć, że rząd przygotował również ulgę termomodernizacyjną, w ramach której koszty instalacji systemu od stycznia 2019 roku można odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Ulga pozwala na odzyskanie nawet 10 000 zł poprzez zwrot podatkowy przy następnym rozliczeniu PIT, a w przypadku braku pokrycia w dochodzie rocznym podlega rozliczeniu przez okres 6 lat.

Program Czyste Powietrze Mosina – oficjalne informacje

Obecne i przyszłe dofinansowania i dotacje na fotowoltaikę Mosina

Dotacje gminne są świetną alternatywą dla osób, które nie mogą skorzystać z programu rządowego „Czyste Powietrze”. Możliwość otrzymania dofinansowania na montaż proekologiczne źródło ciepła z gminnego budżetu przydzielonego na ten cel mają mieszkańcy Mosiny. Dotacja przyznawana jest na trwałą wyminę niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe.
Wysokość dotacji celowej na zakup i montaż pompy ciepła wynosi 80% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 5000 zł.Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i trwa do wyczerpania środków z budżetu gminy.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim Mosina, pl. 20 października 1, oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Skontaktuj się z Nami w celu uzyskania informacji na temat przyszłych dofinansowań.
Tel: +48 726 430 861
E-mail: m.kmieciak@consorenergia.pl