INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE LUBOŃ – ENERGIA SOLARNA

Czym jest fotowoltaiczna energia solarna? Fotowoltaiczna energia istnieje od wielu lat i jest podstawowym wykorzystaniem energii słonecznej w nowoczesnym środowisku. Dzięki technologii fotowoltaicznej elektrownie słoneczne są wydajniejsze na całym świecie, a technologia ta wciąż się rozwija, ponieważ jest to niezawodne źródło energii odnawialnej, bezpieczne dla środowiska. Fotowoltaiczna energia słoneczna nie uwalnia żadnych gazów cieplarnianych do atmosfery, gdy panele fotowoltaiczne absorbują energię słoneczną, w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych, w celu wytworzenia konwencjonalnej energii elektrycznej. Jedynym wymaganym paliwem jest słońce, a dokładniej promienie słoneczne.

POMPY CIEPŁA, SOLARY, PANELE SŁONECZNE W LUBONIU

Na tej samej zasadzie działa fotowoltaiczne ogrzewanie domu, a także pompy ciepła. Wielu jednak nie zdaje sobie sprawy, że panele fotowoltaiczne, systemy solarne pracują w zależności od natężenia promieniowania słonecznego, a nie od ciepła, dlatego na szczęście pracują nawet w najbardziej pochmurne dni.

Jeśli jesteś mieszkańcem Lubonia i okolic, również możesz uzyskać dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii w swoim domu.

Dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę w Luboniu

W celu poprawy stanu jakości powietrza Urząd Miasta Luboń w roku 2021 przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie wymiany obecnego źródła ciepła. Dotacja przyznawana była na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła. Warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji było zlikwidowanie niskoemisyjnego kotła. Kwota jaką można było otrzymać w 2021 roku za montaż pompy ciepła wynosiła 5000 zł.
Wnioski przyjmowane były od 30.03.2021 do 30.04.2021 osobiście w Urzędzie Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Skontaktuj się z Nami w celu uzyskania informacji na temat przyszłych dofinansowań.
Tel: +48 726 430 861
E-mail: m.kmieciak@consorenergia.pl