Rządowy Progam Mój Prąd Wielkopolska – 5000zł dopłaty i dofinansowania na fotowoltaikę

Rządowy program Mój Prąd pozwala ubiegać się o dofinansowanie przydomowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kWp do 10kWp. W ramach programu można liczyć na zwrot 50% kosztów inwestycji ale nie więcej niż 5 tyś złotych.

Inwestycje 🏘️ rozpoczęte już teraz jak najbardziej kwalifikują się do nadchodzącego programu Mój Prąd ⚡. Sprawdź jak się z nami skontaktowaća pomożemy Ci uzyskać dotację na instalację fotowoltaiczną☀️!

Zadzwoń do nas!

Założenia programu Mój Prąd 2021 – szczegóły dopłaty i dofinansowania

  • Nabór wniosków ma się odbywać w trybie ciągłym do wyczerpania środków
  • Koszty kwalifikowane mogą zostać poniesione już od dnia 23 lipca 2019 r., przy czym liczy się nie sama data wstawienia faktury a data jej opłacenia
  • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja nie może być przyłączona do sieci) przed ogłoszeniem naboru
  • Projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie (instalacja musi być przyłączona do sieci)
  • Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na przełom sierpnia i września
  • Dopłaty będą do urządzeń wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją
  • Beneficjent będzie wyrażać we wniosku zgodę na przeprowadzenie kontroli instalacji przez NFOŚiGW w ciągu 3 lat od wypłaty dofinansowania
  • Dofinansowanie nie będzie mogło objąć rozbudowy już istniejącej instalacji.

Gdzie można skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd?

Jako firma działamy na terenie całej Wielkopolski realizując wiele inwestycji w różnych miastach. Jesteś mieszkańcem województwa wielkopolskiego i chcesz powierzyć nam budowę instalacji fotowoltaicznej przy skorzystaniu z Rządowego Programu „Mój Prąd”? Zapraszamy do kontaktu! Tymczasem sprawdź nasze niektóre realizacje instalacji i systemów fotowoltaiki oraz miasta, w których byliśmy już obecni :).