Fotowoltaika
5
Lis
2019

Instalacja fotowoltaiczna z optymalizatorami mocy

Bardzo często słyszymy, że instalacja montowana na dachu, na którym występują zacienienia wymaga zastosowania optymalizacji. Poznamy dziś system z optymalizacją – smart, wyjaśnimy zasadę działania optymalizatorów mocy na przykładzie systemu firmy SolarEdge i opowiemy o korzyściach jakie płyną z inteligentnego systemu.

Optymalizatory mocy SolarEdge są przetwornikami prądu stałego DC-DC podłączonymi do modułów PV w celu zapewnienia maksymalnego pozyskania energii poprzez wykonywanie niezależnego wyszukiwania punktu maksymalnej pracy (MPPT) na poziomie modułu. Odbywa się to poprzez obciążenie modułu w sposób, który w danej chwili zapewni na wyjściu najwyższą moc niezależnie od tego jakie parametry prądowo-napięciowe wytwarza reszta modułów w szeregu. Dodatkowo regulują napięcie łańcucha na stałym poziomie, bez względu na długość łańcucha i warunki otoczenia oraz posiadają funkcję bezpiecznego napięcia, która automatycznie redukuje napięcie wyjściowe każdego optymalizatora mocy do 1 V DC na przykład w przypadku awarii.

Utrata mocy może być wynikiem działania różnych czynników, takich jak:

  1. Niedopasowanie fabryczne – zakres mocy wyjściowej modułów gwarantowany przez producenta może być różny i sięgać nawet do +/- 3% co przekłada się na straty w uzyskach energii nawet o ok. 2%.
  2. Zanieczyszczenie, zacienienie, liście, śnieg, itp. – nawet w dobrze zaprojektowanym systemie nie jesteśmy w stanie uniknąć niedopasowań wynikających z przeszkód takich jak wyrastające drzewo, budowa domu obok.
  3. Nierówne starzenie się modułów – każdy moduł traci swoją wydajność na przestrzeni lat, ale co ważne wszystkie moduły starzeją się w swoim tempie co wpływa na niedopasowania między nimi.

SYSTEM KLASYCZNY

SYSTEM Z OPTYMALIZACJĄ

Rys. 1 Zasada działania systemu klasycznego oraz wyposażonego w optymalizatory mocy. (Założono pracę modułów w warunkach STC).

Jakie są zalety stosowania systemu optymalizacji SolarEdge?

Firma SolarEdge oferuje darmową platformę do zdalnego monitorowania pracy instalacji na poziomie modułu, łańcucha i całej instalacji. Co więcej mamy możliwość analizy pracy instalacji, system śledzi i generuje raporty o okresowej wartości energii AC, dostarcza informacje o produkcji, wskaźnikach dochodów i podsumowania alertów, pozwala instalatorowi zweryfikować czy każdy komponent jest poprawnie zainstalowany, skonfigurowany i czy poprawnie się komunikuje, zawiera dane umożliwiające wykrywanie modułów o obniżonej wydajności poprzez porównywanie szczytowej wartości mocy i wytwarzanej energii każdego modułu do średniej wszystkich modułów w instalacji. Te udogodnienia pozwalają na szybką reakcję w przypadku awarii oraz minimalizują ilość wizyt i czas ich trwania.

Consor Energia Międzychód