Fotowoltaika
5
Lis
2019

Fotowoltaika z optymalizatorem mocy – Jak działa? czy warto?

  1. Co to jest optymalizator mocy paneli fotowoltaicznych?
  2. Jak działa optymalizator mocy? Zasada działania
  3. Skąd bierze się utrata energii w panelach słonecznych?
  4. System klasyczny bez optymalizatora
  5. System z optymalizatorem mocy
  6. Jakie są zalety stosowania systemu optymalizacji SolarEdge? Czy warto?

Bardzo często słyszymy, że instalacja montowana na dachu, na którym występują zacienienia wymaga zastosowania optymalizacji. Poznamy dziś system z optymalizacją – smart, wyjaśnimy zasadę działania optymalizatorów mocy na przykładzie systemu firmy SolarEdge i opowiemy o korzyściach jakie płyną z inteligentnego systemu.

Co to jest optymalizator mocy paneli fotowoltaicznych?

Optymalizatory mocy SolarEdge są przetwornikami prądu stałego DC-DC podłączonymi do modułów PV w celu zapewnienia maksymalnego pozyskania energii poprzez wykonywanie niezależnego wyszukiwania punktu maksymalnej pracy (MPPT) na poziomie modułu.

Jak działa optymalizator mocy? Zasada działania

Odbywa się to poprzez obciążenie modułu w sposób, który w danej chwili zapewni na wyjściu najwyższą moc niezależnie od tego jakie parametry prądowo-napięciowe wytwarza reszta modułów w szeregu. Dodatkowo regulują napięcie łańcucha na stałym poziomie, bez względu na długość łańcucha i warunki otoczenia oraz posiadają funkcję bezpiecznego napięcia, która automatycznie redukuje napięcie wyjściowe każdego optymalizatora mocy do 1 V DC na przykład w przypadku awarii.

Skąd bierze się utrata energii w panelach słonecznych?

Utrata mocy może być wynikiem działania różnych czynników, takich jak:

  1. Niedopasowanie fabryczne – zakres mocy wyjściowej modułów gwarantowany przez producenta może być różny i sięgać nawet do +/- 3% co przekłada się na straty w uzyskach energii nawet o ok. 2%.
  2. Zanieczyszczenie, zacienienie, liście, śnieg, itp. – nawet w dobrze zaprojektowanym systemie nie jesteśmy w stanie uniknąć niedopasowań wynikających z przeszkód takich jak wyrastające drzewo, budowa domu obok.
  3. Nierówne starzenie się modułów – każdy moduł traci swoją wydajność na przestrzeni lat, ale co ważne wszystkie moduły starzeją się w swoim tempie co wpływa na niedopasowania między nimi.

SYSTEM KLASYCZNY BEZ OPTYMALIZATORA

System klasyczny - panele fotowoltaiczne bez optymalizatora mocy

SYSTEM Z OPTYMALIZATOREM MOCY

System zoptymalizowany - panele fotowoltaiczne z optymalizatorem mocy

Rys. 1 Zasada działania systemu klasycznego oraz wyposażonego w optymalizatory mocy. (Założono pracę modułów w warunkach STC).

Jakie są zalety stosowania systemu optymalizacji SolarEdge? Czy warto?

Firma SolarEdge oferuje darmową platformę do zdalnego monitorowania pracy instalacji na poziomie modułu, łańcucha i całej instalacji. Co więcej mamy możliwość analizy pracy instalacji, system śledzi i generuje raporty o okresowej wartości energii AC, dostarcza informacje o produkcji, wskaźnikach dochodów i podsumowania alertów, pozwala instalatorowi zweryfikować czy każdy komponent jest poprawnie zainstalowany, skonfigurowany i czy poprawnie się komunikuje, zawiera dane umożliwiające wykrywanie modułów o obniżonej wydajności poprzez porównywanie szczytowej wartości mocy i wytwarzanej energii każdego modułu do średniej wszystkich modułów w instalacji. Te udogodnienia pozwalają na szybką reakcję w przypadku awarii oraz minimalizują ilość wizyt i czas ich trwania.

Optymalizator mocy w fotowoltaice - moc w ujęciu dziennym