Fotowoltaika Stęszew – panele solarne, kolektory, instalacje fotowoltaiczne

Dofinansowanie na montaż i zakup fotowoltaiki w Gminie Stęszew

Systemy fotowoltaiczne jako jedne z najbardziej ekologicznych w kwestii energetyki są bardzo szeroko finansowane przez gminy jako sposób na ochronę środowiska. Dzieje się tak głównie dlatego, że tradycyjna energia powstaje ze spalania węgla i nie należy do ekologicznych, z fotowoltaiką jest zupełnie odwrotnie. W gminie Stęszew aktualnie można skorzystać z najnowszych form dofinansowań z programu “Mój prąd”. Wniosek kierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest bardzo prosty, a zyski – znaczące, gdyż wynoszą około 5 000 zł dla osoby fizycznej. Założeniem programu było zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych o 200 000 w stosunku do roku ubiegłego.

W latach 2018-2029 można również ubiegać się o dofinansowanie (w postaci pożyczki lub dotacji), wybierając program Czyste Powietrze realizowany przez WFOŚiGW. W przypadku tego programu wysokość dotacji jest znacznie wyższa i może wynosić nawet 53 tys. zł, lecz jest liczona na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie. Korzystając z programu można dokonać kompleksowej przebudowy i modernizacji budynku, w tym także zainstalować nowoczesny system fotowoltaiki Consor Energia. Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy, która współpracuje z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że nie wolno dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek inwestycji przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.