Fotowoltaika Gmina Mosina – instalacje i panele fotowoltaiczne

Dofinansowywanie działań proekologicznych jest priorytetową funkcją dla Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko zakrojone działania mają na celu zwiększenie między innymi liczby instalacji fotowoltaicznych co przyczyni się do rozwoju tzw. energetyki rozproszonej a co za tym idzie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Oferta jest skierowana między innymi do mieszkańców gminy Mosina, którym zależy na obniżeniu kosztów energii elektrycznej, jak i zmniejszeniu negatywnego wpływu produkcji energii elektrycznej na środowisko. Aktualnie funkcjonują dwa programy, z czego jeden charakteryzuje się znacznie wyższą kwotą możliwą do otrzymania.
Chodzi o program Czyste Powietrze, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu obejmującego lata 2019-2028 można uzyskać do 53 tys. zł., lecz ostateczna wysokość zostanie obliczona na podstawie dochodu na mieszkańca w danym gospodarstwie domowym. Pomysłodawcy programu przewidzieli dla beneficjentów 103 mld. zł., co stanowi jeden z największych programów ekologicznych kiedykolwiek dostępnych w Polsce.

Panele fotowoltaiczne i fotowoltaika - dotacje wielkopolska 2019

Dofinansowanie na Fotowoltaikę Gmina Mosina - Program Czyste Powietrze - Prosument

Gmina Mosina – kto może ubiegać się o dofinansowanie i dotacje?

Z założenia beneficjentem programu może być praktycznie każde gospodarstwo domowe w postaci budynku jednorodzinnego lub właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. NFOŚiGW stawia jednak pewne wymogi ubiegającym się o dotację. Warto wśród nich wymienić potrzebę wymiany starego pieca lub kotła na źródło ciepła spełniające rygorystyczne wymogi programu, a w przypadku budynków dopiero wzniesionych – zakup odpowiedniego źródła ciepła. W ramach wymiany lub zakupu źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze można ubiegać się o pożyczkę na budowę instalacji fotowoltaicznej.
Consor Energia oferuje rozwiązania które spełniają kryteria programu.

Program Czyste Powietrze i Mój Prąd w Mosinie

Drugim programem dostępnym w Mosinie jest “Mój Prąd”, w ramach któregobeneficjenci mogą otrzymać nawet 5 000 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma do wydania 1 mld. zł. Oznacza to że z dotacji może skorzystać ok. 200 000 gospodarstw domowych które zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kWp do 10kWp. Oba programy znacznie obniżają koszt wszelkich prac związanych z systemem fotowoltaicznym i zmniejszają obciążenie domowego budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż program nie łączy się z innymi dotacjami. Warto także wiedzieć, że rząd przygotował również ulgę termomodernizacyjną, w ramach której koszty instalacji systemu od stycznia 2019 roku można odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Ulga pozwala na odzyskanie nawet 10 000 zł poprzez zwrot podatkowy przy następnym rozliczeniu PIT, a w przypadku braku pokrycia w dochodzie rocznym podlega rozliczeniu przez okres 6 lat.

Fotowoltaika Mosina – najczęściej zadawane pytania

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Moduły fotowoltaiczne zainstalowane na dachu lub na gruncie łączymy przewodem, który następnie wpinamy do inwertera. Inwerter zamienia wytworzony przez panele prąd stały na prąd zmienny i jest podłączany do naszej domowej sieci. W pierwszej kolejności wytworzona energia jest wykorzystywana na bieżące zużycie i zasila wszystkie działające w budynku urządzenia, a dopiero wygenerowane nadwyżki są przesyłane do sieci.

Czy montaż instalacji fotowoltaicznej wymaga pozwolenia na budowę?

Montując mikroinstalację, czyli system o mocy do 50 kWp nie są wymagane pozwolenia budowlane ani koncesje. Współpracując z firmą Consor Energia nie musisz martwić się formalnościami – zajmiemy się nimi za Ciebie.

Jakie urządzenia mogą być zasilane z energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną?

Instalacja fotowoltaiczna zasila wszystkie urządzenia w gospodarstwie, które zasilane są energią elektryczną. Również systemy ogrzewania elektrycznego.

Ile trwa proces montażu instalacji fotowoltaicznej?

Czas trwania montażu jest zależny od stopnia skomplikowania montażu. Uśredniając montaż.

Czy kąt i położenie dachu względem kierunków świata ma znaczenie?

Tak, moduły powinny zostać skierowane w miarę możliwości jak najbardziej na południe. Możliwy jest również montaż instalacji skierowanych wschód-zachód, ale z racji tego, że produkcja będzie mniejsza trzeba odpowiednio zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chodzi o kąt dachu, optymalnie jeśli panele będą pochylone pod kątem 35°.

Czy montaż instalacji fotowoltaicznej się opłaca?

Zdecydowanie tak. Branża fotowoltaiczna rozwija się od 2015 roku bardzo dynamicznie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny systemów znacząco spadły, mimo poprawy wydajności komponentów. Fotowoltaika pozwoli Ci na uniezależnienie się od podwyżek cen energii, które są nieuniknione i zapewni w późniejszym czasie duże oszczędności. Obecnie cena instalacji 10 kWp to koszt ok. 37-40 tysięcy złotych brutto.

Czy mogę uzyskać dofinansowanie?

Aktualnie można wnioskować o dotację w rządowym programie „Mój Prąd”, który przewiduje dofinansowanie w wysokości 5000 zł dla instalacji od 2 do 10 kWp. W wielu miejscowościach można się również starać o dotacje gminne, np. w gminie Międzychód.

Czy moduły fotowoltaiczne są odporne na warunki atmosferyczne?

Pracujemy na modułach dobrej jakości, które zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać burze, gradobicia oraz temperatury -30°C. Dodatkowo moduły są przymocowane do dachu na konstrukcji wysokiej jakości, posiadającej wszystkie wymagane atesty i certyfikaty oraz przez doświadczonych instalatorów.

Jak obsługiwać instalację fotowoltaiczną?

System jest bezobsługowy i po prawidłowym zamontowaniu oraz uruchomieniu nie wymaga żadnej obsługi.

Czy przyłączenie mikroinstalacji do sieci wiąże się z opłatami?

Nie, energetyka ma obowiązek wymiany licznika na dwukierunkowy i robi to na własny koszt. Klient (o ile nie ma konieczności np. zwiększenia mocy przyłączeniowej) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Czy fotowoltaika i kolektory słoneczne to ten sam system?

Nie, mimo że oba korzystają z energii słonecznej! Instalacja fotowoltaiczna to system, który wytwarza i wprowadza do naszej sieci energię elektryczną. Kolektory słoneczne nie produkują prądu. Służą do ogrzewania płynu (wody) poprzez energię ciepła.

Jak szybko zwróci się inwestycja w system fotowoltaiczny?

W zależności od mocy systemu i jego ceny inwestycja zwraca się najczęściej w ciągu 7-10 lat.