Dotacje, kredyty i dofinansowania – Czyste Powietrze

Ponieważ każda inwestycja wiąże się z wydatkami, idealnym wsparciem jest współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Beneficjentami dofinansowania mogą być zarówno osoby prywatne, rolnicy i przedsiębiorstwa. O wsparcie finansowe inwestycji starać się mogą także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dotacje na instalacje OZE możesz pozyskać z jednego z trzech źródeł – wsparcia samorządowego, ministerialnego lub unijnego.

Program Czyste Powietrze

Ostatnio bardzo nagłośniony program przygotowany przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizujący rządowy program poprawy jakości powietrza.

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych już oddanych do użytkowania oraz właścicieli lub współwłaścicieli nowo budowanych domów jednorodzinnych dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy. Głównym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.

Podstawowe warunki udzielenia dofinansowania:

 • Wymiana (w budynkach istniejących) starego źródła ciepła (piece i kotły na paliwa stałe) na nowe, spełniające wymagania programu
 • Zakup i montaż (w budynkach powstających) źródła ciepła spełniającego wymagania programu
 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych (do 100% w formie pożyczki)
 • Zmniejszenie energochłonności budyku, tj.:
  • Ocieplenie ścian
  • Wymiana okien i drzwi
  • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
  • Montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Realizacja programu to lata 2018 do 2029. Podpisywanie umów musi nastąpić do 31.12.2027 a zakończenie wszystkich prac do 30.06.29.

Dotacje gminne

Nawet 5000 zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych!

Międzychód

Na terenie gminy Międzychód aktualnie realizowane jest wsparcie w postaci dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Beneficjentami dotacji docelowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji m. in.:

 • Zakupu i montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji i wynosi ona kolejno:

 • 25% wartości inwestycji, nie więcej niż 3000 zł w przypadku montażu pomp ciepła
 • 50% wartości inwestycji, nie więcej niż 5000 zł w przypadku zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na domach mieszkalnych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródło energii.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i obowiązuje do 30.06.2021.

Dobra rada – namów sąsiada

Nie zwlekaj, namów sąsiada i miejcie po 700 zł w kieszeni!

Promocja Dobra rada – namów sąsiada to oferta dla dwóch lub więcej właścicieli budynków jednorodzinnych oddalonych od siebie nie więcej niż 1 km chcących zainwestować w instalacje fotowoltaiczne. W ramach promocji udzielany jest stały rabat w wysokości 700 zł dla każdego Klienta spełniającego kryteria promocji. Wystarczy że jedna z zainteresowanych osób zgłosi się do nas i wyrazi chęć skorzystania z promocji podając dane (imię, nazwisko, adres i numer telefonu) swoje i pozostałych osób biorących udział wspólnie w promocji. Podczas przygotowania wycen dla Klientów biorących udział w promocji od kwoty brutto zostanie odliczona kwota 700 zł. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest podpisanie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej przez co najmniej dwie zgłoszone do promocji osoby.

Family celebration outside in the backyard. Big garden party. Birthday party.
Dofinansowanie na Fotowoltaikę - Program Czyste Powietrze - Prosument

Tani kredyt na fotowoltaikę

Najlepsze kredyty na instalacje OZE.

Tani Kredyt na Fotowoltaikę pozwoli na zainwestowanie w darmową energię każdemu kto nie posiada wystarczających środków pieniężnych. Dzięki współpracy z zaprzyjaźnią firmą zajmującą się obsługą finansową jesteśmy w stanie zaproponować finansowanie kredytem dostosowanym do Twoich możliwości.